ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Homepage-2

Досвід у справі

ПРО НАС

Компанія з управління активами «ІНВЕСТКАПІТАЛ» заснована на консолідації практичного досвіду ефективного фінансування системних проектів, інституціональних активів та окремих об’єктів інвестицій

Головне завдання нашої компанії – забезпечити стабільне зростання прибутку наших клієнтів шляхом постійного аналізу ринку, пошуку нових партнерів та напрямів інвестування, підвищення якості роботи персоналу, надання клієнту високоякісних професійних фінансових послуг

null

Професійна репутація

та відповідальність є
визначальними факторами
формування інвестиційної
політики Компанії. Компанія
має необхідні ресурси, технології
і кадровий потенціал для
управління активами
null

Наша мета

полягає в об’єднанні дієвих інтелектуальних та майнових цінностей для впровадження нових моделей розвитку та раціонального використання ресурсного потенціалу на користь спільної справи на основі найвищих ділових стандартів
null

Структурний контроль

інвестиційних вкладень та
вільний розвиток ідей
є концептуальними
критеріями формування
та реалізації рішень
Компанії
Homepage-2

ДІЯЛЬНІСТЬ
КОМПАНІЇ

Homepage-2
  • створення корпоративних та пайових інвестиційних фондів
  • управління активами інститутів спільного інвестування
  • розміщення вільних грошових ресурсів у цінні папери, боргові інструменти та корпоративні права за індивідуально розробленою стратегією або в рамках структурованих продуктів КУА
  • надання консалтингових послуг з питань інвестиційної діяльності та управління активами
  • ефективне управління корпоративними правами, що становлять активи інвестиційних фондів
  • забезпечення потреб корпоративних клієнтів при оптимізації перерозподілу фінансових ресурсів та реалізації інвестиційних проектів
  • розробка та втілення привабливих інвестиційних проектів для використання залученого венчурного капіталу
  • залучення інвестицій у проекти комерційної та житлової нерухомості
  • розробка механізмів залучення коштів для будівельних компаній і продаж проектів на етапі будівництва

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

Ми зосереджені на наданні персоналізованих послуг нашим Клієнтам та переконані,
що ефективні та динамічні рішення формуються лише за результатом кропіткого вивчення
унікальних потреб кожного інвестиційного напряму.
Центром наших інвестиційних інтересів є:

фінансування системних
ланок будівництва

реалізація забудови та
комерціалізація
нерухомості

залучення виробничих
засобів та спеціалізованих
технологій

Homepage-2

залучення фінансів та
планування розвитку

управління майновими
активами, структурування
майна та угод

використання
кредитних рішень

реалізація
інвестиційних продуктів

Homepage-2

управління
земельними
активами

сприяння
агропромисловій
інтеграції

Homepage-2
Homepage-2

РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТКАПІТАЛ»
(код в ЄДР 41045053) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Ліцензію на право
здійснювати діяльність з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування,
Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії № 268 від 21 квітня 2017 року, термін дії ліцензії: необмежений
13.06.2017 року ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» в управління було прийнято ПАТ «ХАНТЕР».
04.10.2017 року ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» в управління було прийнято АТ «ІМПЕРІАЛ».
18.10.2017 року ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» в управління було прийнято ПАТ «ТАРАСІВСЬКИЙ».
З 14.03.2018 року по 20.06.2018 року ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» здійснювало управління АТ «ХЕДВЕЙ».
З 21.05.2018 року по 26.11.2018 року ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» здійснювало управління АТ «СТРІМ ІНВЕСТМЕНТ».
З 21.05.2018 року по 05.12.2018 року ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» здійснювало управління АТ «СТРІМ ІНВЕСТ».
З 15.01.2020 року ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» в управління було прийнято АТ «ХЕДВЕЙ»

Керівник компанії – Петруненко Тетяна Анатоліївна
Ціни/тарифи фінансових послуг – договірні.
Оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським
висновком ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» та всіх інвестиційних фондів, що перебувають в його управлінні за 2018 рік
відбулось на даній власній веб-сторінці 22.04.2019 року.
Оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності
разом з аудиторським висновком ТОВ «КУА «ІНВЕСТКАПІТАЛ» та всіх інвестиційних
фондів, що перебувають в його управлінні за 2019 рік відбулось на даній власній веб-
сторінці 30.04.2020 року.

Контакти

Компанія з управління
активами «ІНВЕСТКАПІТАЛ»

04050, м. Київ

вул. Студентська, буд. 5-7 В

+38 (044) 331-02-46

llcamcinvestcapital@ukr.net