ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Homepage

Досвід у справі

ПРО НАС

Компанія з управління активами «ІНВЕСТКАПІТАЛ» заснована на консолідації практичного досвіду ефективного фінансування системних проектів, інституціональних активів та окремих об’єктів інвестицій

Головне завдання нашої компанії – забезпечити стабільне зростання прибутку наших клієнтів шляхом постійного аналізу ринку, пошуку нових партнерів та напрямів інвестування, підвищення якості роботи персоналу, надання клієнту високоякісних професійних фінансових послуг

null

Професійна репутація

та відповідальність є
визначальними факторами
формування інвестиційної
політики Компанії. Компанія
має необхідні ресурси, технології
і кадровий потенціал для
управління активами
null

Наша мета

полягає в об’єднанні дієвих інтелектуальних та майнових цінностей для впровадження нових моделей розвитку та раціонального використання ресурсного потенціалу на користь спільної справи на основі найвищих ділових стандартів
null

Структурний контроль

інвестиційних вкладень та
вільний розвиток ідей
є концептуальними
критеріями формування
та реалізації рішень
Компанії
Homepage

ДІЯЛЬНІСТЬ
КОМПАНІЇ

Homepage
  • створення корпоративних та пайових інвестиційних фондів
  • управління активами інститутів спільного інвестування
  • розміщення вільних грошових ресурсів у цінні папери, боргові інструменти та корпоративні права за індивідуально розробленою стратегією або в рамках структурованих продуктів КУА
  • надання консалтингових послуг з питань інвестиційної діяльності та управління активами
  • ефективне управління корпоративними правами, що становлять активи інвестиційних фондів
  • забезпечення потреб корпоративних клієнтів при оптимізації перерозподілу фінансових ресурсів та реалізації інвестиційних проектів
  • розробка та втілення привабливих інвестиційних проектів для використання залученого венчурного капіталу
  • залучення інвестицій у проекти комерційної та житлової нерухомості
  • розробка механізмів залучення коштів для будівельних компаній і продаж проектів на етапі будівництва

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

Ми зосереджені на наданні персоналізованих послуг нашим Клієнтам та переконані,
що ефективні та динамічні рішення формуються лише за результатом кропіткого вивчення
унікальних потреб кожного інвестиційного напряму.
Центром наших інвестиційних інтересів є:

фінансування системних
ланок будівництва

реалізація забудови та
комерціалізація
нерухомості

залучення виробничих
засобів та спеціалізованих
технологій

Homepage-2

залучення фінансів та
планування розвитку

управління майновими
активами, структурування
майна та угод

використання
кредитних рішень

реалізація
інвестиційних продуктів

Homepage-2

управління
земельними
активами

сприяння
агропромисловій
інтеграції

Homepage-2
Homepage

РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТКАПІТАЛ»
(код в ЄДР 41045053) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Ліцензію на право
здійснювати діяльність з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування,
Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії № 268 від 21 квітня 2017 року, термін дії ліцензії: необмежений
Директор – Петруненко Тетяна

Контакти

Компанія з управління
активами «ІНВЕСТКАПІТАЛ»

04050, м. Київ

вул. Студентська, буд. 5-7 В

+38 (044) 331-02-46

llcamcinvestcapital@ukr.net